Regler hos Strands Blomster Plantehotel – Læs venligst

Betaling

 • Der skal betales ved indlevering. Vi modtager kontant, Mobile pay, Dankort og Mastercard.
 • Du får udleveret en kvittering på din betaling, og et pallenummer, som du skal huske at medbringe
  senere ved udlevering.
 • Såfremt du ikke har betaling med, vil dine planter blive stående udendørs.
 • Overførsel via netbank efter indlevering kan desuden ikke anvendes.

Før indlevering

Når du indleverer dine planter, vil vi undersøge dem for eventuelle sygdomme og skadedyr. Såfremt der er sygdomme i dine planter, vil dette bekæmpes med tilgængelige midler. Vi kan dog ikke garantere en 100 % bekæmpelse af sygdomme eller skadedyr. Tjek gerne dine planter inden indlevering, og gør os gerne opmærksom på problemet ved indlevering, da dine planter nemt kan ”smitte” de andre.

For at vi kan udlevere et tilfredsstillende resultat for dig, skal du sørge for at dine planter ikke har været udsat for frost inden indlevering. Som minimum må dine planter stå udendørs ved 5 graders varme (afhængigt at arter).

Liste over planter vi ikke modtage

 • Myrter
 • Bougainvillea
 • Dipladenia/Sundavilla
 • Sukkulenter/Kaktus (Nogle arter)
 • Bananpalmer
 • Hibiscus
 • Stueplanter

Pottens størrelse

Det er vigtigt, at dine planter står i en fornuftig størrelse potte. Du skal sørge for, at der er dræn i bunden af potten, (et hul) så plantens rødder ikke tager skade. Vi frabeder os pottefødder og underskåle. Som minimum skal pottens størrelse være 20 Ø (diameter), da vi ikke kan holde potten tilstrækkelig fugtig i løbet af perioden.

Afstand mellem dine planter

Når dine planter bliver sat af på en palle, vurderer vi hvorvidt afstanden mellem planterne er acceptable.

Plantens top må ikke rage ud over pallen, da den kan skygge for andre og mindre planter, som derved ikke får de optimale lysforhold. Såfremt dine planter står for tæt, bliver du gjort opmærksom på dette. Hvis du fastholder, at dine planter skal stå på én palle, og vi vurderer at planterne skal bruge mere plads, så kan vi desværre ikke garantere, at du modtager et acceptabelt produkt ved udlevering.

Garanti
Vi yder desværre ingen form for garanti, da planter er levende organismer.
Vi yder desværre heller ingen garanti på krukker, medmindre din krukke er faldet af en palle og er gået itu (Vores fejl), og vi erstatter dermed din krukke. Al opbevaring af planter er på eget ansvar. Såfremt man modtager et utilfredsstillende produkt ved udlevering, skal man kunne dokumentere plantens/krukkens stand ved indlevering.

Tag et billede af dine krukker/planter ved indlevering.

Klipning af planter
Vi foretager på alle planter ved indlevering en beskæring af planter, efter faglig vurdering. Formklippede planter (buksbom og laurbær ex) beskæres ikke.

Generelt
Husk at vi er et plantehotel som overvintrer planter, vi fremdyrker ikke.
Samtidigt skal man ikke forvente at få ”et færdigt” og flottere produkt udleveret, end det man afleverede ved indlevering.
Et plantehotel er alene baseret på, at planterne skal ”overleve” vinteren, og at planterne ikke er udsat for frost og blæst. Vi gør alt på hotellet efter bedste evne, og vi vil selvfølgelig gøre hvad vi kan, for at du får udleveret et optimalt produkt.

Udlevering – Medbring Kvittering
Medbring din kvittering på din betaling. Dit pallenummer fremgår på din kvittering. Såfremt denne ikke kan fremvises, kan vi desværre ikke udlevere dine planter.

Bøde ved for sen afhentning
Såfremt dine planter ikke er afhentet på de udvalgte udleveringsdatoer, vil der forelægge 1stk bøde pr. overskredet ugen, på 100 kr.
Såfremt du beslutter at afhente efter sidste udleveringsdato, forbeholder vi os ret til at bestemme hvornår du kan afhente.
Såfremt dine planter ikke er afhentet d. 1 juli, forbeholder vi os retten til at sælge dine planter til anden side, eller også vil de blive smidt ud.

SMS Vedr. udlevering
Vi sender ikke sms’er med udleveringsdatoer, så det er kundens eget ansvar at sørge for at holde sig opdateret her på hjemmesiden eller Facebook, i henhold til udleveringsdatoer